Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

00:20
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viamefir mefir
00:11
Uważam, że separacja na jakiś czas jest bardzo dobra. Kiedy jesteś blisko, nie możesz ułożyć się od nowa. Nie masz do tego przestrzeni - fizycznej, psychicznej. Dużo mówimy o byciu razem, a mało o rozstaniach i powrotach, o tym, jak związki się zmieniają. Rozpadają i sklejają, to też jest dobre. O wiele łatwiej, gdy nie mieszają się do tego kochanki i kochankowie. Wtedy rozgrywka jest jasna, bez zazdrości czy cyrków trójkątnych. Niektórzy zmieniają się razem, powoli i bezboleśnie, inni muszą od siebie odskoczyć i zejść się z powrotem.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa via48hrs 48hrs
00:01
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazupson zupson

June 02 2019

23:57
6510 e3bb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou

May 19 2019

22:27
Nadam sobie prawo do palenia papierosów i używania wulgaryzmów, pewności siebie ponad normę. Będę się chwalić swoimi majtkami i zdzierać obcasy na nierównych chodnikach. Jeśli najdzie mnie ochota, ot, tak upiję się do cna. Nie pogardzę też głośnymi napadami histerii i piciem wina w piaskownicy o piątej piętnaście nad ranem.
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
22:26
Do tej pory nie wiem czego ode mnie chciał, ale wiedziałam przynajmniej, że ja już od niego niczego nie chcę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

May 14 2019

09:58
4309 cd53 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazupson zupson
09:53
9272 9f57
Reposted fromRowena Rowena viawszystkodupa wszystkodupa

May 09 2019

18:40
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viascorpix scorpix

May 05 2019

21:01
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viamefir mefir
21:00
Człowiek się nie uczy na własnych błędach. Człowiek się ich uczy na pamięć.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir

April 29 2019

22:07
2420 8384 500
Reposted frompiehus piehus viaszarakoszula szarakoszula
22:01
4426 ef2b 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatobecontinued tobecontinued

April 28 2019

21:02
20:57
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
20:57
9900 aade
Reposted frompastelowe pastelowe viawszystkodupa wszystkodupa

March 30 2019

18:14
Mylą się Ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale.
— Khalil Gibran
Reposted fromxalchemic xalchemic viascorpix scorpix
18:14
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit viascorpix scorpix
18:14
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
18:12
6507 04f9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastefanson stefanson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl