Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

21:12
6163 c428 500
21:09
21:07
5049 9ee3 500
Reposted fromGodislove Godislove viascorpix scorpix
21:01
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaPinkpills Pinkpills
21:00
6235 17b8 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
20:59
6174 f9af
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viamefir mefir
20:59
1699 5aa4
Reposted fromhagis hagis viamefir mefir
20:58
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka
20:55
3078 92b6
Reposted fromonlyman onlyman viaszarakoszula szarakoszula

June 12 2019

20:01
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viatobecontinued tobecontinued
19:58
5776 4cb9 500
19:55
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
19:52
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viawszystkodupa wszystkodupa
19:52
19:49
8788 1cc4 500
Reposted fromyikes yikes viabarszczowa barszczowa
19:49
Co mnie kręci u facetów? Nielukrowana prawdziwość. Dosłownie! Nawet d_pek z parszywą osobowością, jest w stanie mnie zaintrygować, tym że potrafi się przedstawić po imieniu. Pozoranci i uzurpatorzy są zdecydowanie mniej warci, bo trzeba mieć strusie jaja, żeby nie kryć swojego prawdziwego Ja.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:46
0217 4469
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawszystkodupa wszystkodupa
19:43
8730 872b 500
Reposted fromzie zie via48hrs 48hrs

June 03 2019

00:22
6533 9139 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPinkpills Pinkpills
00:21
“ Bawcie się ze mną ostrożnie. Natura moja jest pluszowa, lecz w środku skrywam potłuczone szkło. Bawcie się ze mną ostrożnie. ”
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl