Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

I can’t think of anything but nights with you.
Zelda Fitzgerald to F. Scott Fitzgerald, 1919  (via thecityofdreaming)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaplugss plugss

June 20 2017

Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viarozemocjonowana rozemocjonowana
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
5372 a45a
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viatobecontinued tobecontinued
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viaoutline outline
1644 4421 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaoutline outline
5720 e6f9 500
Reposted fromgrandma grandma viazupson zupson
Reposted frommayamar mayamar via2708 2708

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viawecouldbeclose wecouldbeclose
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
1905 77a5 500
Reposted fromdjahnee djahnee viawecouldbeclose wecouldbeclose

June 07 2017

Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaPoranny Poranny
8487 0335
Reposted fromnezavisan nezavisan viaucieknijmi ucieknijmi

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazupson zupson
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viazupson zupson
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viazupson zupson

June 01 2017

You can tell so much about a person by the way they leave you.
— Redvers Bailey
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl