Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— "Zakochany Włóczykij"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa

November 02 2018

Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death

October 31 2018

9729 117d 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viazupson zupson
1061 dcc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaskman askman

October 30 2018

9634 9392
Reposted frombylejaka bylejaka viatobecontinued tobecontinued

October 29 2018

Tak ciężko sobie uświadomić że nie ma powrotów do niektórych relacji, ludzi, przyjaźni.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa
Dopiero kiedy człowiek zostaje sam na sam ze sobą, uświadamia sobie ile rzeczy go trapi.
— kolwiekco.soup.io
Reposted fromkolwiekco kolwiekco viasmutnazupa smutnazupa

October 28 2018

7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viaplugss plugss
2505 d5ba
Reposted fromkarahippie karahippie viaeazyi eazyi

October 27 2018

2761 392a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazupson zupson
Jesteś niedokończonym wątkiem. 
— Koniec Świata

October 25 2018

Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
0645 71f9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viawszystkodupa wszystkodupa
znów chcę mieć różowe myśli, lekkie i utkane z tiulu
Reposted fromspes spes viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 23 2018

8511 b42e 500
Reposted fromhare hare viaeazyi eazyi
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viabarock barock

October 21 2018

8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl