Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaapatyczna apatyczna
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss

April 24 2018

7755 ca7b 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
3986 7a2d
Reposted fromPoranny Poranny viaapatyczna apatyczna

April 23 2018

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaaskman askman
"To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz."
— A. Jolie
Reposted fromtake-me-to-Scotland take-me-to-Scotland via2708 2708
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazupson zupson

April 22 2018

0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed via2708 2708

April 21 2018

0962 2128
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
5726 1414
Doświadczenie uczy.
Wielkie słowa bez czynów nie mają sensu
Reposted frommysoul mysoul viawszystkodupa wszystkodupa
0887 9583

April 20 2018

0706 c1c8 500
9631 9e17
Czasem podejmuję smutki, czasem je zabijam (czasem je zapijam, ej)
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viaaskman askman
My God, my God, whose performance am I watching? How many people am I? Who am I? What is this space between myself and myself?
Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet (via echymosis)
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl