Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
8725 73a4
Reposted fromcountingme countingme viapsychojunkie psychojunkie
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viacitiesofnight citiesofnight
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarozemocjonowana rozemocjonowana
2098 0828
Reposted fromhysterie hysterie viaItsdelicious Itsdelicious

September 03 2017

Spaliłabym smutki w papierosie.
— to takie ekstremalne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viarozemocjonowana rozemocjonowana
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, ktoś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarozemocjonowana rozemocjonowana
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viarozemocjonowana rozemocjonowana
7828 8413
Reposted frommhsa mhsa viarozemocjonowana rozemocjonowana
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viarozemocjonowana rozemocjonowana
2474 a938 500
3110 fc5d
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viarozemocjonowana rozemocjonowana

July 31 2017

7549 2482
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife via2708 2708
4924 ff4d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaPoranny Poranny
2482 0d15
Reposted fromnicotine nicotine viayanek yanek

July 29 2017

Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viarozemocjonowana rozemocjonowana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl