Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

20:50
Nie rezygnuje się z ludzi, których się
kocha.
— Chuck Bass
20:49

Chcę być osobą, którą boisz się stracić.

20:48
20:48
Bywa trudno. Ale zastanawiam się, czy w ogóle są łatwe związki. Być może są łatwiejsze niż nasz, ale my bardzo dużo rzeczy sobie wypracowaliśmy. Dopóki jest chęć bycia razem, jest o co walczyć.
— Patrycja Markowska w magazynie "GRAZIA" 8/2017
02:48
Natura tak skonstruowała człowieka, że nic mu się bardziej nie podoba niż to, co traci. Niczego bardziej nie pragnie od tego, co mu się odbiera.
— Krystyna Januszewska
Reposted fromizvi izvi viatobecontinued tobecontinued
02:45
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
02:42
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze via48hrs 48hrs
02:40
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
02:37
0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapsychojunkie psychojunkie
02:36
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black viaiblameyou iblameyou

February 12 2019

21:35
6895 53c7
Reposted fromnaich naich viabarock barock

February 11 2019

21:07
9466 1d7d 500
Reposted fromzoja zoja viathebelljar thebelljar

February 10 2019

18:05
6473 a3d0 500
"Portada"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
12:39
9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viamefir mefir
00:43
Reposted fromconchiglia conchiglia viaPoranny Poranny

February 09 2019

19:35
Już za długo Cię nie było, żebyś teraz mógł być.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
19:34
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak via48hrs 48hrs

February 08 2019

23:19
4869 8b35
23:16
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
23:16
Stań się kimś, kogo polubisz. Musisz przecież żyć ze sobą do śmierci.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl