Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

1882 c20b
Nie mów 'może', jeśli chcesz powiedzieć 'nie'.
— tumblr
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaxannabelle xannabelle
Kochanie, ludzie to gorsza trucizna aniżeli alkohol i tytoń.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarozemocjonowana rozemocjonowana
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viarozemocjonowana rozemocjonowana
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"

March 14 2017

Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
— Autor nieznany

March 08 2017

Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viarozemocjonowana rozemocjonowana
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi via2708 2708

March 06 2017

1983 e1fc 500

hellish-b0y:

Palo Alto (2013)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajankomuzyk jankomuzyk
3439 3518 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viazupson zupson
4562 9e9f 500
Reposted fromyouuung youuung viaapatyczna apatyczna
6924 2218 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaapatyczna apatyczna

March 05 2017

1736 835e 500

Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.

Reposted frompureevil pureevil viaK8 K8
4300 2730
Reposted fromunr-eal unr-eal viatobecontinued tobecontinued
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę, w której majtki pasują do stanika, wiedz, że to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.

March 04 2017

“Może ktoś na nią czeka w domu. Może jest z kimś po prostu umówiona. Może pójdzie dziś z kimś do łóżka. Nie wiem. Nie chcę wiedzieć.(...) Skasowałem jej numer, ale wciąż znam go na pamięć".
— Jakub Żulczyk
Reposted frombeatkazz beatkazz viapensieve pensieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl