Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
4113 6265
Reposted fromonlyman onlyman viaplugss plugss
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape via48hrs 48hrs

September 16 2018

6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viazupson zupson
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak viazupson zupson
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viatobecontinued tobecontinued
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
5204 5623 500
Reality bites
Reposted fromPoranny Poranny viaItsdelicious Itsdelicious

September 15 2018

1733 9c8f 500
Reposted from0 0 viatobecontinued tobecontinued
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja

August 22 2018

"Nie wiem czy potrafię ufać i to przykre, ufalem wielu bliskim, sprawili mi krzywdę" 
— Remek- Podaj mi rękę...
Reposted fromnoone97 noone97 viasmutnazupa smutnazupa

August 21 2018

Zanim się z kimś zwiążesz, kurwa, pomyśl. Nie chujem. Nie macicą. Żeby czerpać przyjemność z wierności, trzeba być poukładanym samemu ze sobą.

Dzisiejsze związki mają w sobie od początku podskórne, bezczelne, skrywane poczucie tymczasowości.

Czy biorąc kota, bierzesz pod uwagę, że oddasz go komuś jak ci się znudzi albo będziesz chciał kupić nowego?

Nie, prawda? Wobec kota deklarujesz współistnienie, aż jedno z Was nie zemrze. Nawet jak kot będzie stary, brzydki i wyliniały. A Ty jeszcze brzydszy/brzydsza.

Tak samo powinno się robić ze związkami.

— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued

August 20 2018

Nie traktuję siebie jak "zgnilizny moralnej", ale wiem, że mam ciężki charakter, jestem tzw. nierówna (a to dlatego, że właściwie go wcale nie mam), nie mam ani ustalonych poglądów, ani ideałów, nie wiem nawet czy wierzę. Wiem tylko, j a k wierzę, a w każdym razie, jak sobie w y o b r a ż a m, że wierzę. Ciągle kłębi się we mnie od myśli i od pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Mój nastrój potrafi się krańcowo zmieniać w błyskawicznym tempie, mogę przechodzić z humoru w humor. 
— Agnieszka Osiecka - "Dzienniki 1945-1950"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
Żadne z nas nie zakończyło tego rozdziału. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek go zakończymy. Wszystko wskazuje na to, że kończenie rozdziałów to mit...
— Colleen Hoover: "It ends with us"
Reposted frompensieve pensieve viatobecontinued tobecontinued
4321 2451 500
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix
Let’s drive to the city at 1:09. Let’s trade secrets, one of yours for one of mine. Let’s go on a rooftop and map out the stars. Let’s explain to each other who we think we are. Let’s listen to music and hum along. Let’s tell each other where we think we belong. Let’s discover new colors in each other’s eyes. Let’s stay there together and watch the sun rise.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl