Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

February 18 2018

kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 10 2018

3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 03 2018

3769 68c0
Reposted fromKyssmig Kyssmig viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 28 2018

1333 761c
Reposted fromnutt nutt via2708 2708
Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronić swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoją charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkową kobietę, która myśli sama za siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromflorentyna florentyna via2708 2708
2218 40ff
Reposted fromochgod ochgod viapsychojunkie psychojunkie

Człowiek z powyłamywanymi myślami.
— Ochocki, Vithren, świecidełko
Reposted fromcupofcinamon cupofcinamon viakomplikacja komplikacja

January 24 2018

Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaPinkpills Pinkpills

January 14 2018

7802 8143 500
Reposted fromkotowate kotowate viawecouldbeclose wecouldbeclose
Reposted fromexistential existential viaxannabelle xannabelle

January 07 2018

O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa

January 06 2018

9455 662e
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viazupson zupson
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazupson zupson
2345 4a77 500
Reposted fromnever-mind never-mind viaxannabelle xannabelle
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viaxannabelle xannabelle
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle

January 05 2018

Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl